Μη κατηγοριοποιημένο

Στέβια: Εσύ πόσο καλά τη γνωρίζεις;

Αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά υποκατάστατα της ζάχαρης παγκοσμίως. Η στέβια θεωρείται ακόμη ως κάτι καινούργιο για τις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες και έχει μπει νόμιμα πλέον στη διατροφή μας με την επίσημη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το έτος 2011. Γιατί ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη στέβια Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει να…